Szlaki w Gminie Darłowo:

Koszaliński Szlak Nadmorski (czerwony),
jest to częœć międzynarodowego szlaku E - 9 prowadzącego z Brestu (Francja) do Braniewa. Odcinek w Gminie Darłowo ma długoœć 30 km między miejscowoœciami Dąbkowice a Wicie. Szlak rozpoczyna się w Dąbkowicach,wzdłuż pasa wydm mierzeją oddzielającą jezioro Bukowo od Bałtyku do Kanału Bukowskiego łączącego jez. Bukowo z Bałtykiem, następnie biegnie betonową drogą dojazdową łączącą Dąbkowice z Dąbkami. Szlak z Dąbek do Darłowa prowadzi drogą wojewódzką nr 203. Z Darłowa szlak prowadzi dalej do Darłówka. Za Darłówkiem szlak skręca w betonową drogę biegnącą przez las wzdłuż pasa wydm do kanału łączącego jezioro Kopań z Bałtykiem a następnie wzdłuż jeziora Kopań oraz przez las nadmorski aż do wsi Wicie.

Szlak Rezerwatów (niebieski))
Szlak rozpoczyna się w Darłówku nad kanałem portowym , prowadzi na południe w głąb lądu do Polanowa. Na trasie szlaku są pomniki przyrody, zamki w Darłowie i Kręgu. Szlak w większej częœci jest dostępny rowerem. Na szlaku występuje wiele atrakcji przyrodniczych: rezerwat przyrody Janiewickie Bagno, Wieleń i na rzece Grabowej.W północnej częœci szlak prowadzi przez Równinę Słupską wzdłuż dolin rzecznych Wieprzy, Rakówki i Grabowej, w końcowej częœci przebiega przez wzgórza Wysoczyzny Polanowskiej.Szlak przebiega również koło następujacych zabytków: Kowalewice - zabytkowa zagroda wiejska o konstrukcji szachulcowej z XIX w . i neogotycki koœciół z 1879 r. W Kręgu szlak wiedzie przez most zwodzony przeniesiony tu z Darłówka. Jego zabytkowe przęsła z poł. XIX w. przełożono przez niewielki rów przed zamkiem w Kręgu. Zamek Podewilsów (Podwilczów,) pochodzi z początku XV w.

Szlak Wiatraków (zielony)
Na terenie Gminy Darłowo w Cisowie i Barzowicach znajdują się jedne z największych w Polsce siłowni wiatrowowych. głównie firm Vestas oraz Nordex. Szlak rozpoczyna się w Darłowie z Zamku Książąt Pomorskich i kończy w miejscowości Wicie, łącząc się z czerwonym Koszalińskim Szlakiem Nadmorskim. Na trasie oprócz elektrowni wiatrowych, zabytki budownictwa sakralnego i ludowego oraz pomniki przyrody.

Walory naturalne gminy.

Rezerwat "Słowińskie Błota" położony jest w odległoœci 1 km na północ od wsi Słowino i obejmuje obszar około 145 ha. Jest to najlepiej zachowane w Polsce torfowisko wysokie. Na terenie tym występuje wiele gatunków roœlin naczyniowych, mszaków oraz porostów.
"Koszaliński Pas Nadmorski" - obejmuje teren wybrzeża morskiego, nadmorskich borów i lasów mieszanych oraz brzegi jezior Bukowo, Jamno i Kopań. Rozciąga się w nadmorskim pasie o szerokości od 100 ? 300 m do kilkunastu kilometrów w głąb lądu. Występują tu rzadkie zespoły roślinne, tworzące ostoje ptactwa. Gniazdują tu : bąki, bociany białe, kanie rdzawe, błotniarki, derkacze, żurawie, rybitwy, łabędzie, kaczki.

Na terenie chronionych stref jak i całej gminy rośnie wiele pomników przyrody:
Dąb szypułkowy i buk zwyczajny zrośnięte konarami ,cis pospolity , buk zwyczajny oraz 2 dęby szypułkowe .Lipa drobnolistna rosnąca przy koœciele w Słowinie. Aleja lipowa - 14 lip drobnoliœciastych rosnące na cmentarzu w Słowinie.
Ciekawe głazy: Różowy granit - obwód 6 m, wysokość nad wodą 1,2 m leży w zachodniej częœci jeziora Kopań.
Różowy granit - obwód 8 m, wysokość nad wodą 1,4 m leży w korycie rzeki Wieprzy koło wsi Kowalewice.

Polecamy

Zobacz

Galeria zdjęć

Miniaturka Miniaturka Miniaturka Miniaturka
Dołącz do nas na facebook.com